Nemoci a škůdci včel se podílejí na snižování počtu včelstev jak důsledky jejich působení na jejich zdravotní stav, tak i tím, jak komplikovanost boje proti nim tzv. "otravuje včelařům život". Organizace se ve spolupráci s Okresní veterinární správou snaží maximálně zajistit všem včelařům na jejím území co nejjednodušší a přitom nejúčinnější způsob boje proti těmto škůdcům.

Léčení včelstev proti varroáze

Nejednodušším a nejpřehlednějším ukazatelem pro sledování úspěšnosti boje proti varroáze je sledování počtu stanovišť, na kterých bylo předepsáno jarní doplňkové ošetření včelstev. V případě naší organizace tomu bylo takto:

V roce 1995 bylo nutné provést doplňkové ošetření u 18 stanovišť včelstev, v roce 1998 to bylo již jen 6 stanovišť a v roce 1999 to bylo již pouze 1 stanoviště. Z toho plyne celkem příjemné zjištění a to, že se naší organizaci úspěšně daří zdolávat tak obtížnou nákazu jakou varroáza bez okolků je. Je těžké přisoudit nejvyšší zásluhu za tento stav pouze jednomu faktoru. Zcela jistě na něj působila vyšší disciplína včelařů a léčitelů ovlivněná vyšší informovaností, jakožto i třetí ošetření včelstev metodou aerosolu u většiny včelstev v organizace.

Léčení včelstev proti jiným nákazám než je varroáza

Mimo varroázu nebyly v oblasti ani jejím nejbližším sousedství zaznamenány jiné závažné nákazy mezi něž by se daly zařadit mor či hniloba včelího plodu, nosematóza atp. Jediným zaznamenaným onemocněním bylo zvápenatění včelího plodu, které je však řazeno do onemocnění méně závažných. Pro ulehčení boje proti němu byly v organizaci s úspěchem vyzkoušeny formidolové desky.

Vyhledávání

  Český svaz včelařů, o.s., 
základní organizace   DOKSY
Jeřábkovo náměstí 458
470 01 Česká Lípa

 

Tvůj prohlížeč nepodporuje flash.