Stav finanční zázemí včelařů se velmi promítá do trendu vývoje počtu včelstev a včelařů. Přeci jen jde mnohdy o fyzicky i časově náročnou činnost, kterou mnozí lidé prostě jen tak nechtějí provádět. Alespoň nějaké finanční přispění vždy působí velmi kladně. 

Za tímto účelem organizace každoročně zajišťuje výplatu dotačních prostředků od státu na podporu včelařství (neboť i stát si je prozatím výše zmíněného faktu vědom). Přitom si dobře uvědomuje, že i když jsou tyto příspěvky vypláceny každému včelaři zvlášť, je důležité podpořit i  organizaci samotnou, čímž je míněna podpora jejího chodu. Ten zajišťují jednotlivý zvolení zástupci a tak organizace naproti zajištění výplaty příspěvků v průběhu sledovaného období několikanásobně zvýšila i členské příspěvky, které kryly nejen náklady na ošetřování včelstev organizace, ale i odměny členům, kteří prováděli samotná ošetření, jakožto i členům výboru organizace, kteří se nejvíce podíleli na jejím chodu.

Díky organizací zajištěným a vyplaceným státním dotacím tak včelaři nemají problémy hradit náklady spojené s léčením včelstev, což je velmi dobré. Organizace však nečeká jen na stát a snaží se získávat finanční prostředky i z jiných zdrojů. Oslovováním potencionálních dárců věcných darů i finančních darů organizace získala prostředky na do tombol dvou plesů a také zakoupila dva přenosných kompresory pro pohon aerosolového vyvíječe, který je nutný při ošetření včelstev proti varroáze metodou aerosolu.

Organizace si je vědoma, že právě jen tímto způsobem lze v současné situaci zvyšovat své základního jmění, což se jí také daří. Díky zmíněným sponzorským příspěvkům, postupnému zvyšování členských příspěvků a zároveň i šetrnému zacházení s finančními prostředky se stav konta neustále zvyšuje. Tyto prostředky organizace plánuje investovat do dalších technických prostředků potřebných pro její činnost a hlavně je kdykoli připravena na tzv. "horší časy".

Vyhledávání

  Český svaz včelařů, o.s., 
základní organizace   DOKSY
Jeřábkovo náměstí 458
470 01 Česká Lípa

 

Tvůj prohlížeč nepodporuje flash.