Jedním z faktorů proč se snižují počty včelařů i počty včelstev je nedokonalá možnost získání zkušeností o včelaření, možnost sdružování se a z něho plynoucích výhod. Přímo řečeno: "Špatně fungující organizace včelařů je i důvodem snižování počtu včelstev a počtu včelařů".

Trend vývoje počtu včelařů a včelstev v naší organizaci byl v celém sledovaném období velmi podobný trendu v celé České
republice. V rozmezí let 1994-1997 měl tento trend klesající tendenci, v roce 1998 došlo k mírnému nárůstu, který do konce roku 1999 stagnoval. Přesné informace podává o tomto následující tabulka a graf.

 V současné době v organizaci převažují včelaři s malým počtem včelstev a to do 10 (celkem 65%), 27% tvoří včelaři s 10-20 včelstvy a pouhých 8% včelstev tvoří včelaři s počtem včelstev nad 20. Průměrný počet včelstev organizace na km2 k 31.12.1999 činí 3,47 včelstva.

Mezi nejvíce ovlivňující faktory podílejícími se na množství včelstev v oblasti naší ZO, stejně jako na množství včelstev
chovaných jedním chovatelem lze zařadit špatné odbytové možnosti pro včelí produkty, špatné možnosti s nákupem včelařských pomůcek a nářadí, nízké ceny včelích produktů od zpracovatelů, vysoký průměrný věk včelařů v oblasti (cca 55 let) a teprve až na závěr problémy s ošetřením včelstev proti varroáze.


Organizace se snaží zmapovat všechny negativní i pozitivní vlivy na počty včelařů a včelstev a snaží se všemi dostupnými
prostředky vytvářet optimální  podmínky pro včelaření v oblasti.

Vyhledávání

  Český svaz včelařů, o.s., 
základní organizace   DOKSY
Jeřábkovo náměstí 458
470 01 Česká Lípa

 

Tvůj prohlížeč nepodporuje flash.