Úvodní stránka

Základní organizace Českého svazu včelařů Doksy (ZO ČSV Doksy) je právoplatným občanským sdružením, které sdružuje fyzické a právnické osoby jako chovatele včel, popř. zájemce o včelařství a včelařské odborníky. Je právnickou osobou jejíž IČO je 617301000 a je registrována jako složka Českého svazu včelařů pod registračním číslem 409 03. Organizace je Českému svazu včelařů (ČSV) podřízena a zavázána dodržovat jeho stanovy. Má tedy v rámci stanov ČSV a platných právních předpisů oprávnění jednat, nabývat práv a zavazovat se svým jménem. Za naši organizaci jedná jejím jménem samostatně předseda nebo jednatel. Písemnosti podepisují předseda (v jeho nepřítomnosti místopředseda) a jednatel ( v jeho nepřítomnosti výborem pověřený člen).


Základním dlouhodobým cílem organizace je:

Zastavení snižování počtu včelařů a včelstev v oblasti organizace a stabilizace trendu vývoje počtu včelstev a včelařů na co nejpřijatelnější úrovni, která zajistí kvalitní opylení entomofilních rostlin v oblasti spravované organizací.


Zatímco účelem s ohledem na členskou základnu (s velkým počtem tzv. „malovčelařů“) se organizace zaměřuje zejména na:


Zlepšování systému fungování organizace, neboť pouze funkční a stabilní organizace se snadno nahraditelnými funkcionáři může plnit předem stanovené cíle,
servis členům při léčení včelstev, což je v současné době snad nejdůležitější činností organizace, která je prováděna na základě zákona č. 166/99 Sb. a opatření Státní veterinární správy. Zaběhnutý systém 2 fumigací a 1 aerosolování se zdá dle výsledků laboratorních zkoušek dobrý.

Zajištění agendy dotací a státních příspěvků. Zde se musí organizace přizpůsobovat metodice ÚV ČSV a dodržovat zejména jím stanovené termíny. V tom má mnoho
členů nepochopení. Žádosti o dotaci, přitom jde o peníze pro všechny, mnozí členové zasílají pozdě a to až po upomínce. Tím pádem zaviní zpoždění, které pak musí dohánět výbor.

N
eustálé zkvalitňování chovatelské činnosti. Pro zlepšení chovu se občas organizují různé přednášky, zájezdy či kurz (např. chovu matek); pro zvýšení odbornosti celé organizace je možné využít kurzu prohlížitelů, který se každoročně koná ve včelařském školícím středisku v Nasavrkách u Chrudimi.


Neustálou osvětu včelařství u nevčelařské veřejnosti. Průměrný věk členů v organizaci je velmi vysoký, a promítá se i na chodu organizace. Proto je potřeba
utvářet všeobecné podvědomí o včelách i jejích produktech, neboť to nám všem i organizaci pomáhá k lepšímu odbytu včelích produktů, získávání sponzorských příspěvků a nových včelařů.
 

Vyhledávání

  Český svaz včelařů, o.s., 
základní organizace   DOKSY
Svébořická 245/1
471 24 Mimoň

 

Tvůj prohlížeč nepodporuje flash.

Pod záložkou "Ke stažení" najdete pozvánku na členskou schůzi dne 23.11.2019