Úvodní stránka

Základní organizace Českého svazu včelařů Doksy (ZO ČSV Doksy) je právoplatným občanským sdružením, které sdružuje fyzické a právnické osoby jako chovatele včel, popř. zájemce o včelařství a včelařské odborníky. Je právnickou osobou jejíž IČO je 617301000 a je registrována jako složka Českého svazu včelařů pod registračním číslem 409 03. Organizace je Českému svazu včelařů (ČSV) podřízena a zavázána dodržovat jeho stanovy. Má tedy v rámci stanov ČSV a platných právních předpisů oprávnění jednat, nabývat práv a zavazovat se svým jménem. Za naši organizaci jedná jejím jménem samostatně předseda nebo jednatel. Písemnosti podepisují předseda (v jeho nepřítomnosti místopředseda) a jednatel ( v jeho nepřítomnosti výborem pověřený člen).


Základním dlouhodobým cílem organizace je:

Zastavení snižování počtu včelařů a včelstev v oblasti organizace a stabilizace trendu vývoje počtu včelstev a včelařů na co nejpřijatelnější úrovni, která zajistí kvalitní opylení entomofilních rostlin v oblasti spravované organizací.


Zatímco účelem s ohledem na členskou základnu (s velkým počtem tzv. „malovčelařů“) se organizace zaměřuje zejména na:


Zlepšování systému fungování organizace, neboť pouze funkční a stabilní organizace se snadno nahraditelnými funkcionáři může plnit předem stanovené cíle,
servis členům při léčení včelstev, což je v současné době snad nejdůležitější činností organizace, která je prováděna na základě zákona č. 166/99 Sb. a opatření Státní veterinární správy. Zaběhnutý systém 2 fumigací a 1 aerosolování se zdá dle výsledků laboratorních zkoušek dobrý.

Zajištění agendy dotací a státních příspěvků. Zde se musí organizace přizpůsobovat metodice ÚV ČSV a dodržovat zejména jím stanovené termíny. V tom má mnoho
členů nepochopení. Žádosti o dotaci, přitom jde o peníze pro všechny, mnozí členové zasílají pozdě a to až po upomínce. Tím pádem zaviní zpoždění, které pak musí dohánět výbor.

N
eustálé zkvalitňování chovatelské činnosti. Pro zlepšení chovu se občas organizují různé přednášky, zájezdy či kurz (např. chovu matek); pro zvýšení odbornosti celé organizace je možné využít kurzu prohlížitelů, který se každoročně koná ve včelařském školícím středisku v Nasavrkách u Chrudimi.


Neustálou osvětu včelařství u nevčelařské veřejnosti. Průměrný věk členů v organizaci je velmi vysoký, a promítá se i na chodu organizace. Proto je potřeba
utvářet všeobecné podvědomí o včelách i jejích produktech, neboť to nám všem i organizaci pomáhá k lepšímu odbytu včelích produktů, získávání sponzorských příspěvků a nových včelařů.
 

Vyhledávání

  Český svaz včelařů, o.s., 
základní organizace   DOKSY
Jeřábkovo náměstí 458
470 01 Česká Lípa

 

Tvůj prohlížeč nepodporuje flash.

Pod záložkou "Ke stažení" najdete pozvánku na členskou schůzi dne 23.11.2019